OBȚINE UN CONSULT GRATUIT

Descarca Regulament campanie Aduna-ti Gasca

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL

Organizatorul campaniilor este ANAMAR OPTIMAC, cu sediul în Brașov, Str. Triumfului, nr. 23, Județ Brașov, România, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub nr. J8/1703/2011, cod unic de identificare RO 29274136, reprezentata legal de dl. Marius Cristea, adresa de website: www.optimac.ro, denumit in continuare Organizator. Clientii care achizitioneza produse si/sau servicii aflate la Promotiile prevazute in prezentul Regulament sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament, potrivit celor menţionate mai jos.

SECŢIUNEA 2. LOC DESFĂŞURARE PROMOŢII

Promoţiile se desfaşoară în toate magazinele Optimac și pe magazinul online www.optimac.ro, cu exceptia promotiilor/pachetelor pentru care se menționează altfel în cuprinsul prezentului regulament.

SECŢIUNEA 3. DURATA PROMOŢIILOR

Durata de desfasurare a promoţiilor este specificată în Secțiunea 4.

SECŢIUNEA 4. CONȚINUT PROMOȚII OPTIMAC

4.1 CAMPANIE `In love with sales - pana la -70% la produsele selectionate”

Oferta este valabilă exclusive online, în perioada 1 februarie – 5 februarie 2023, în limita stocului disponibil. Reducerile sunt calculate din pretul recomandat de producator și se aplică la produsele selecționate, valabil până la 5 ianuarie 2023.

În cazul ramelor de vedere, discountul nu este condiționat de plasarea unei comenzi complete (ramă+ lentile+montaj).

Toate produsele aflate în promotie sunt semnalizate pe site. Promotia nu se cumuleaza cu alte oferte.

4.2 Campanie „Mos Craciun poarta ochelari de la Optimac!”

Cititi aici regulamentul campaniei

SECTIUNEA 5. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la campaniile prevazute în acest regulament, participanţii declară că au fost informati cu privire la faptul că datele personale furnizate Organizatorului, pot fi prelucrate şi introduse în baza de date a firmei ANAMAR OPTIMAC SRL. Datele furnizate nu vor fi difuzate către terţi.

Prin prezentul Regulament, ANAMAR OPTIMAC SRL se obligă să respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal respectiv, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil incepand cu 25 mai 2018.

Prin participarea la campaniile menționate în acest regulament și transmiterea datelor cu caracter personal, participanții au înțeles că datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate de ANAMAR OPTIMAC SRL, în vederea desfășurării campaniilor menționate în prezentul Regulament.

ANAMAR OPTIMAC SRL si afiliații acestuia garantează confidențialitatea datelor personale ale participanților la campanii. La cererea expresă a unuia dintre participanți, ANAMAR OPTIMAC SRL va asigura acestuia accesul, dreptul de informare, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție, în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Pentru transmiterea acestor cereri, participanții vor trimite pe adresa de e-mail office@optimac.ro, o cerere scrisă, semnată și datată.

Campaniile din prezentul Regulament nu presupun automat prelucrarea datelor personale. În funcție de fiecare campanie desfășurată, ANAMAR OPTIMAC SRL și afiliații acestuia pot prelucra datele cu caracter personal. Detaliile legate de aceste prelucrări se vor regăsi la fiecare campanie în parte, precum și în cadrul politicii de confidențialitate. În situațiile în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul să își retragă acest consimțământ oricând. În funcție de situație, în măsura în care participantul înțelege să nu își dea consimțământul pentru prelucrarea datelor anterior menționate, ANAMAR OPTIMAC  SRL nu îi va aduce la cunoștință dacă această acțiune împiedică pe ANAMAR OPTIMAC SRL și afiliații acestuia să își execute anumite obligații față de participant. Dacă participanții își retrag consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopuri promoționale și publicitare, ANAMAR OPTIMAC SRL va înceta prelucrarea datelor respective fără a afecta însă alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice.

Durata de păstrare a datelor cu caracter personal: aceste date având caracter personal sunt păstrate cât este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor stabilite intern privind obținerea datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Mai multe detalii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal găsiți aici:

Termeni și conditii

Politica de cookie-uri

Politica de confidențialitate

SECŢIUNEA 6. MODIFICAREA REGULAMENTULUI

ANAMAR OPTIMAC SRL își rezervă dreptul de a modifica unilateral prezentul Regulament, cât și campaniile din acest Regulament. Nicio modificare nu poate fi retroactivă.

SECŢIUNEA 7. PUBLICARE

Regulamentul Oficial este pus la dispoziție în mod gratuit, oricărui solicitant, în magazinele Optimac. Participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze prevederilor din Regulament şi ale legislaţiei aplicabile în România.

SECŢIUNEA 8. DISPOZIȚII FINALE

Legea aplicabilă prezentului Regulament este legea română.