Vă rugăm așteptați...

Program magazine: Luni-Vineri 09.00-19.00, Sâmbătă 09.00-14.00; 0744 390 124
Program magazine: Luni-Vineri 9.00-19.00, Sămbătă 9.00-14.00, Duminică închis;
Tel: 0744 390 124
Close
Program magazine: Luni-Vineri 09.00-19.00, Sâmbătă 09.00-14.00; 0744 390 124

Termeni si conditii carduri Ecooptica

Regulament optiMAC – card de fidelitate ECONOMIC

Organizator: Prezentul program de fidelizare al clienților este organizat de către SC Anamar Optimac SRL, menționată în continuare cu denumirea comercială optiMAC, având sediul în localitatea Brașov, str.13 Decembrie, nr. 129, tel: 0724 270 315, e-mail: office@192.162.1.162/optimac.ro.

Modalitatea de fidelizare: Programul de fidelizare se va derula prin emiterea cardurilor de fidelitate optiMAC, care vor fi acordate clienților cabinetelor de optică medicală din Brașov.

Condiții de eliberare a Cardului de fidelitate optiMAC:

Cardul de fidelitate optiMAC se emite gratuit persoanelor fizice, clienți ai magazinelor de optică medicală care îndeplinesc condițiile explicate mai jos și solicită acest lucru.

Cardul de fidelitate optiMAC nu este un card de debit sau de credit și poate fi folosit doar în locațiile magazinelor optiMAC și în condițiile prezentului regulament.

Cardul de fidelitate optiMAC se emite numai pe baza formularului de înscriere în programul de fidelitate, completat integral de client în oricare locație optiMAC din Brașov. Completarea parțială, incorectă sau ilizibilă a tuturor rubricilor formularului de înscriere în programul de fidelitate dă dreptul organizatorului să refuze emiterea cardului de fidelitate optiMAC.

Prin completarea corespunzătoare a formularului de înscriere în programul de fidelitate, clientul aderă la termenii și condițiile prezentului regulament.

Organizatorul va transmite prin poștă sau va preda personal Cardul de fidelitate optiMAC către client.

Termeni și condiții:

Cardul de fidelitate optiMAC se acordă clienților care au achiziționat cel puțin un produs sau serviciu din oricare magazin optiMAC. Pentru a primi Cardul de fidelitate optiMAC, solicitantul trebuie să completeze un formular de înscriere cu datele personale. Formularul de înscriere se găsește în orice locație optiMAC.

Cardul de fidelitate optiMAC are valabilitate nelimitată.

Din momentul în care va intra în posesia Cardului de fidelitate optiMAC, posesorul acestuia va beneficia de următoarele avantaje: –10% reducere la orice comandă efectuată.

Clientul poate beneficia de facilitățile programului numai prin prezentarea cardului înainte de finalizarea comenzii și încasarea prețului. Prezentarea cardului ulterior închiderii bonului fiscal nu asigură acordarea facilităților aferente programului de fidelizare.

La o comandă poate fi folosit un singur card.

Durata de valabilitate a Cardului de fidelitate optiMAC:

Cardul de fidelitate optiMAC are valabilitate nelimitată de la data emiterii.

Organizatorul are dreptul oricând să sisteze acest program de fidelitate, postând în acest sens un anunț pe site-ul propriu www.192.162.1.162/optimac.ro, cu cel puțin șapte zile calendaristice anterior datei sistării. De la data sistării, Cardul de fidelitate optiMAC își pierde valabilitatea, clienții nemaiavând nici unul dintre drepturile dobândite în programul de fidelizare.

Dreptul organizatorului de a modifica condițiile programului de fidelizare: organizatorul are dreptul de a modifica oricând și asa cum consideră oportun și/sau necesar condițiile de derulare a programului de fidelizare și a prezentului regulament fără ca deținătorul Cardului de fidelitate optiMAC să aibă dreptul să se opună sau să solicite despăgubiri. Orice modificare a programului de fidelizare sau a prezentului regulament intră în vigoare după șapte zile de la postarea unui anunț pe site-ul propriu www.192.162.1.162/optimac.ro.

Dreptul organizatorului în caz de fraudă sau abuz:

În cazul unei utilizări frauduloase sau abuzive a Cardului de fideliate ECOOPTICA, organizatorul are dreptul să anuleze acel card. Totodată, în cazul în care posesorul cardului are un comportament care aduce atingere bunei funcționări, patrimoniului, imaginii și/sau renumelui organizatorului (de exemplu comportament inadecvat, indecent sau jignitor în incinta magazinelor, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugerea bunurilor organizatorului, sustragere de la plata comenzilor, etc.), organizatorul are dreptul să dezactiveze cardul de fidelitate folosit în scopurile nepermise menționate, clientul pierzând avantajele acordate prin cardul respectiv. În acest context, organizatorul are dreptul să refuze includerea clientului în programul de fidelitate sau continuarea programului în folosul acestuia.

Pierderea, furtul sau distrugerea cardului de fidelitate:

În cazul pierderii, furtului sau distrugerii Cardului optiMAC, clientul are dreptul să se adreseze organizatorului în vederea înlocuirii cardului de fidelitate.

Protecția datelor cu caracter personal:

Aderarea la programul de fidelizare desfășurat de organizator prin completarea și semnarea de către client a formularului de înscriere în program implică acordarea de către client a consimțământului sau expres și neechivoc cu privire la dreptul organizatorului de a stoca, folosi și prelucra datele personale ale clientului în scopuri de marketing, reclamă și publicitate.

Stocarea, prelucrarea, folosirea și păstrarea datelor personale ale clienților vor fi efectuate de către organizator în condițiile Legii nr.677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal. În acest sens, clientul are oricând drept de acces și de intervenție asupra datelor sale personale și, totodată, are dreptul de a se opune prelucrării datelor sale personale și de a solicita ștergerea acestora din evidența organizatorului.

Clientul are dreptul de a se adresa oricând organzatorului, printr-o cerere scrisă, dată și semnată, transmisă la adresa menționată mai sus, în legătură cu orice chestiune legată de datele personale ale clientului respectiv și are dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa justiției.

În cazul în care organizatorul este sesizat printr-o cerere scrisă, dată și semnată de către client, organizatorul urmează să transmită clientului răspunsul său în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Program magazine: Luni-Vineri 09.00-19.00, Sâmbătă 09.00-14.00; 0744 390 124